Below, the recipients of grants are listed in alphabetical order. The list shows the allocation of grants. During June, all applicants will receive a letter confirming the final approval or otherwise of their applications.

The list below is subject to correction.

Research grants awarded spring 2016

 • Applicant, Department / equivalent
 • Grant no.
 • Grant (SEK)

 • Division of Fire Safety Engineering
 • 20160683
 • 1 045 000

 • Juridiska institutionen
 • 20160515
 • 15 000

 • Språk- och litteraturcentrum
 • 20160612
 • 40 000
 • Adamopoulos, Stergios
  Department of Forestry and Wood Technology
 • 20160533
 • 300 000
 • Adbo, Karina
  Biologi och miljövetenskapliga institutionen
 • 20160715
 • 100 000
 • Agardh, Daniel
  Enheten för diabetes och celiaki, inst. för kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20160949
 • 1 600 000
 • Ageberg, Eva
  Institutionen för Hälsovetenskaper
 • 20160800
 • 300 000
 • Agerström, Jens
  Inst. för psykologi
 • 20160536
 • 900 000
 • Ahlenius, Henrik
  Kliniska Vetenskaper
 • 20160963
 • 200 000
 • Akbarshahi, Hamid
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20160693
 • 200 000
 • Alcacer, Cristina
  Lund University
 • 20160784
 • 200 000
 • Ali, Sharafat
  Faculty of Engineering
 • 20160900
 • 200 000
 • Andersen, Søren Vang
  Matematikcentrum
 • 20160909
 • 300 000
 • Andersson, Anna
  Laboratoriemedicin
 • 20160664
 • 300 000
 • Andersson, Håkan
  Kemi och Biomedicin
 • 20160810
 • 200 000
 • Andersson, Maria
  Insamlingsstiftelsen för Reumatologisk forskning vid Spenshu
 • 20160863
 • 200 000
 • Andersson, Martin
  Ekonomisk-historia
 • 20160871
 • 50 000
 • Andersson, My
  Medicinska Fakulteten
 • 20160880
 • 100 000
 • André, Ingemar
  Biokemi & Strukturbiologi
 • 20160639
 • 300 000
 • Anthony, Sian
  Institutionen för Arkeologi och antikens historia
 • 20160745
 • 30 000
 • Aryasetiawan, Ferdi
  Fysicum, Matematisk Fysik
 • 20160597
 • 200 000
 • Aspenberg, Magnus
  Matematikcentrum
 • 20160853
 • 40 500
 • Bacos, Karl
  Kliniska vetenskaper
 • 20160830
 • 300 000
 • Becher, Paul
  SLU
 • 20160888
 • 500 000
 • Bengtsson, Erik
  Ekonomisk-historiska institutionen
 • 20161115
 • 190 000
 • Bennet, Louise
  Institutionen för kliniska vetenskaper I Malmö
 • 20161139
 • 300 000
 • Berger, Karin
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20160714
 • 200 000
 • Berggren, Martin
  Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • 20160572
 • 340 000
 • Bergman Rosamond, Annika
  Political Science
 • 20160770
 • 94 000
 • Berrocal, Edouard
  Department of Physics, Division of Combustion Physics
 • 20160951
 • 300 000
 • Bexell, Daniel
  Laboratoriemedicin, Lund
 • 20160593
 • 200 000
 • Bjelic, Sinisa
  Kemi och Biomedicn
 • 20160653
 • 400 000
 • Björkbacka, Harry
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö
 • 20161054
 • 200 000
 • Björklund, Tomas
  Inst. f. Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160912
 • 270 000
 • Borgquist, Signe
  Lunds universitet
 • 20161010
 • 300 000
 • Braun, Oscar
  Institutionen för kliniska vetenskaper Lund
 • 20161001
 • 200 000
 • Brännström, Jonas
  Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund
 • 20160513
 • 200 000
 • Cardenas, Marite
  Biomedicinsk Vetenskap
 • 20160549
 • 300 000
 • Carlsson, Fredric
  Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV)
 • 20160635
 • 100 000
 • Carlsson, Marcus
  Matematikcentrum
 • 20160691
 • 850 000
 • Ceder, Yvonne
  Laboratorie Medicin
 • 20160585
 • 300 000
 • Chawade, Aakash
  Växtförädling
 • 20161025
 • 200 000
 • Dabaieh, Marwa
  LTH
 • 20160874
 • 200 000
 • Dahlman, Britt
  Centrum för teologi och religionsvetenskap
 • 20161108
 • 50 000
 • Deierborg, Tomas
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20161017
 • 300 000
 • Dick Thelander, Kimberly
  Physics Department
 • 20160837
 • 250 000
 • Drake, Isabel
  Kliniska Vetenskaper i Malmö
 • 20160700
 • 100 000
 • Ekman, Mari
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20160862
 • 130 000
 • Ekström, Magnus
  Department of Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden
 • 20161065
 • 400 000
 • Ellegård, Lina Maria
  Nationalekonomiska institutionen
 • 20160724
 • 40 000
 • Elmér, Eskil
  Kliniska vetenskaper, Lund, Avd. Klinisk neurofysiologi
 • 20160799
 • 350 000
 • Emanuelsson, Cecilia
  Kemiska institutionen
 • 20161143
 • 200 000
 • Englund Johansson, Ulrica
  IKVL, Avd oftalmologi
 • 20160930
 • 200 000
 • Eriksson Stenström, Kristina
  Fysiska institutionen, Avd för kärnfysik
 • 20160720
 • 200 000
 • Esguerra, Jonathan
  Kliniska vetenskaper - Malmö
 • 20160973
 • 250 000
 • Fedorowski, Artur
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Malmö
 • 20160669
 • 200 000
 • Fex, Malin
  Kliniska Vetenskeper Malmö
 • 20160726
 • 200 000
 • Filipsson, Helena
  Geologiska institutionen
 • 20161055
 • 700 000
 • Flodmark, Carl-Erik
  Pediatrik
 • 20160564
 • 450 000
 • Flärdh, Klas
  Biologiska institutionen
 • 20160839
 • 150 000
 • Frobell, Richard
  Ortopedi, IKVL
 • 20161142
 • 400 000
 • Gawlik, Kinga
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160719
 • 200 000
 • Gomez Galindo, Federico
  Food technology, engineering and nutrition
 • 20160519
 • 125 000
 • Gorwa Grauslund, Marie-Francoise
  Teknisk mikrobiologi, Kemiska institutionen
 • 20161068
 • 300 000
 • Gram, Magnus
  Kliniska Vetenskaper, Lund
 • 20160727
 • 300 000
 • Granbom, Marianne
  Inst f hälsovetenskaper
 • 20160604
 • 200 000
 • Graziano, Maria
  Språk- och litteraturcentrum, Humanistlaboratoriet
 • 20160986
 • 250 000
 • Grimberg, Åsa
  Department of Plant Breeding
 • 20160758
 • 300 000
 • Gullstrand, Joakim
  Natonalekonomiska institutionen
 • 20160818
 • 600 000
 • Hagevi, Magnus
  Institutionen för statsvetenskap
 • 20160645
 • 300 000
 • Hall, Stephen
  Lund University
 • 20160903
 • 180 000
 • Hammer, Edith
  Biologiska institutionen
 • 20161044
 • 300 000
 • Hansson, Kristofer
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20160842
 • 300 000
 • Hansson, Ola
  Kliniska Vetenskaper, Malmö
 • 20161129
 • 300 000
 • Hatti Kaul, Rajni
  Kemiska institutionen
 • 20160921
 • 200 000
 • Hedrén, Mikael
  Biologiska institutionen
 • 20161074
 • 100 000
 • Hellgren, Olof
  Biologiska institutionen
 • 20160511
 • 300 000
 • Henning, Peter
  Språk- och litteraturcentrum: avd. för litteraturvetenskap
 • 20160738
 • 190 000
 • Heuer, Andreas
  Experimental Medicine, Developmental and Regenerative Neurobiology
 • 20160765
 • 200 000
 • Hollander, Johan
  Biologiska institutionen
 • 20160825
 • 500 000
 • Holmfeldt, Karin
  Biologi och miljövetenskap
 • 20160583
 • 400 000
 • Holmquist Mengelbier, Linda
  Klinisk genetik, Laboratoriemedicin
 • 20160582
 • 200 000
 • Holmqvist, Fredrik
  Avdelningen för Kardiologi
 • 20160520
 • 200 000
 • Hulteberg, Christian
  Kemiteknik
 • 20160947
 • 300 000
 • Hårdh, Birgitta
  Lunds Universitet
 • 20160590
 • 50 000
 • Hägerdal, Hans
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20160694
 • 50 000
 • Ideland, Malin
  Fakulteten för Lärande och Samhälle
 • 20160729
 • 250 000
 • Inghammar, Andreas
  Handelsrätt
 • 20160937
 • 1 000 000
 • Isaksson, Hanna
  Biomedicinsk teknik
 • 20160599
 • 300 000
 • Ji, Jianguang
  Department of Clinical Science, Malmö
 • 20160640
 • 200 000
 • Johansson, Håkan
  Socialhögskolan
 • 20160965
 • 70 000
 • Johansson, Mikael
  Institutionen för psykologi
 • 20160994
 • 330 000
 • Jones, Helena
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20161056
 • 200 000
 • Jögi, Annika
  Laboratoriemedicin
 • 20161034
 • 200 000
 • Jönsson, Peter
  Kemiska institutionen, avd. för fysikalisk kemi
 • 20160586
 • 700 000
 • Kahn, Fredrik
  IKVL, Avdelningen för infektionsmedicin
 • 20160567
 • 200 000
 • Kahn, Robin
  Avd för Pediatrik, Kliniska Vetenskaper Lund
 • 20161085
 • 200 000
 • Kalamajski, Sebastian
  ILML
 • 20160652
 • 200 000
 • Karki, Khadga
  Chemical Physics
 • 20160836
 • 300 000
 • Kazi, Julhash
  Laboratory Medicine Lund / Lund Cancer Center
 • 20160643
 • 200 000
 • Kelber, Almut
  Biologiska institutionen
 • 20160509
 • 200 000
 • Kirkeby, Agnete
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160922
 • 300 000
 • KLINGVALL, Eva
  Språk- och litteraturcentrum
 • 20160801
 • 46 000
 • Knecht, Wolfgang
  Department of Biology
 • 20160528
 • 200 000
 • Kristensson, Adam
  Fysiska Institutionen
 • 20161026
 • 500 000
 • Ledri, Marco
  Epilepsy Center
 • 20160859
 • 300 000
 • Lembke, Martin
  CTR, LUX
 • 20160928
 • 190 000
 • Levine, Mark
  Centrum för Mellanösternstudier
 • 20161071
 • 445 000
 • Linares Pasten, Javier Antonino
  Avdelningen för Bioteknik
 • 20161118
 • 300 000
 • Lindberg, Anna
  SASNET
 • 20160940
 • 100 000
 • Linde, Stig
  Socialhögskolan
 • 20160904
 • 12 000
 • Lindholm, Gunilla
  Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
 • 20160961
 • 75 000
 • Lindkvist, Karin
  Avd. Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160579
 • 200 000
 • Lindström, Erik
  Matematikcentrum
 • 20160798
 • 300 000
 • Lindström, Åke
  Biologiska institutionen
 • 20160757
 • 150 000
 • Lood, Rolf
  Institutionen för Klinisk Vetenskap, Lund
 • 20160545
 • 200 000
 • Lopez Jerez, Montserrat
  Ekonomisk-historiska institutionen
 • 20160995
 • 900 000
 • Lorentzen, Jenny
  Statsvetenskapliga institutionen
 • 20160815
 • 50 000
 • Lund, Mikael
  Kemicentrum, Teoretisk kemi
 • 20160626
 • 300 000
 • Lundberg, Kristina
  Immunteknologi
 • 20161061
 • 200 000
 • Löndahl, Magnus
  Kliniska vetenskaper i Lund
 • 20161123
 • 200 000
 • Magnusson, Martin
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö (IKVM).
 • 20160732
 • 300 000
 • Magnusson, Martin
  Fasta tillståndets fysik
 • 20160623
 • 200 000
 • Magnusson, Mattias
  Laboratoriemedicin, Lund
 • 20160875
 • 200 000
 • Mengliang, Zhang
  Neuronano Research Center, Lund University
 • 20161101
 • 200 000
 • Miharada, Kenichi
  Molecular Medicine and Gene Therapy
 • 20160834
 • 300 000
 • Missiaia, Anna
  Economic History
 • 20160665
 • 190 000
 • Movahed, Pouya
  Institution för kliniska vetenskaper
 • 20160892
 • 200 000
 • Myrvold, Kristina
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20160523
 • 100 000
 • Mårtensson, Linda-Maria
  Biosystems and technology
 • 20160622
 • 300 000
 • Möller, Charlotte
  Geologiska institutionen
 • 20160555
 • 100 000
 • Nebel, Daniel
  Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160682
 • 200 000
 • Nelson, Moira
  Statsvetenskapliga Institutionen
 • 20161141
 • 650 000
 • Nicholas, Kimberly
  Lund University Centre for Sustainability Studies
 • 20160838
 • 500 000
 • Nilsson, Andreas
  Geologiska institutionen
 • 20160763
 • 1 200 000
 • Nilsson, Björn
  Institutionen för Laboratoriemedicin
 • 20160539
 • 300 000
 • Nilsson, Maria
  Arkeologi och antikens historia
 • 20160607
 • 395 000
 • Nilsson, Markus
  Avdelningen för diagnostisk radiologi
 • 20160990
 • 200 000
 • Nordberg Karlsson, Eva
  Bioteknik, Kemiska Institutionen
 • 20161046
 • 250 000
 • Nordenfelt, Pontus
  Infektionsmedicin, B14, IKVL
 • 20160565
 • 200 000
 • Norrhem, Svante
  Historiska institutionen
 • 20160522
 • 499 000
 • Ode Sang, Åsa
  Inst. för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
 • 20161024
 • 400 000
 • Ohlin, Mats
  Inst för immunteknologi
 • 20161072
 • 300 000
 • Olsen, Henrik
  Med fak, Lunds Universitet
 • 20161117
 • 45 000
 • Olsson, Pär
  IMP
 • 20160740
 • 150 000
 • Otterbeck, Jonas
  Centrum för teologi och religionsvetenskap
 • 20160707
 • 1 985 000
 • Papareddy, Praveen
  Department of Clinical Sciences (IKVL)
 • 20160503
 • 300 000
 • Paul, Gesine
  Kliniska vetenskaper
 • 20160960
 • 200 000
 • Paulsson, Kajsa
  Institutionen för laboratoriemedicin, Lund
 • 20160566
 • 400 000
 • Perez, Maria Thereza
  Kliniska Vetenskaper, Lund, Oftalmologi
 • 20161124
 • 200 000
 • Persson, Jenny J
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160969
 • 100 000
 • Persson, Magnus
  Fakulteten för lärande och samhälle, Institutionen Kultur, språk, medier
 • 20160581
 • 500 000
 • Petersson, Bo
  Globala politiska studier
 • 20160943
 • 45 000
 • Petersson, Per
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20160890
 • 200 000
 • Pettersson, Håkan
  Sektionen för Informationsteknologi
 • 20160966
 • 150 000
 • Pettersson, Jonna
  Statsvetenskapliga Institutionen
 • 20160708
 • 100 000
 • Pietras, Alexander
  Inst för Laboratoriemedicin i Lund
 • 20160661
 • 200 000
 • Pronk, Cornelis JH
  Institution för laboratoriemedicin
 • 20161042
 • 300 000
 • Rasmussen, Magnus
  IKVL
 • 20160518
 • 200 000
 • Rekers, Josephine
  Department of Human Geography
 • 20160824
 • 250 000
 • Rinne, Janne
  INES
 • 20160814
 • 910 000
 • Rippe, Catarina
  Experimentell Medicinsk Forskning
 • 20160780
 • 200 000
 • Roslund, Mats
  Institutionen för arkeologi och antikens historia
 • 20160733
 • 950 000
 • Ruscher, Karsten
  IKVL, Lab f Exp Hjärnforskning
 • 20160977
 • 200 000
 • Rönn, Tina
  Kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för Epigenetik & Diabetes
 • 20160617
 • 200 000
 • Sandsten, Maria
  Matematikcentrum
 • 20160865
 • 300 000
 • Santillo, Alexander
  Kliniska Vetenskaper, Malmö
 • 20160588
 • 200 000
 • Schiopu, Alexandru
  Kliniska Vetenskaper Malmö
 • 20161027
 • 200 000
 • Schulte, Barbara
  Sociologiska institutionen
 • 20160775
 • 650 000
 • Shannon, Oonagh
  Kliniska vetenskaper, Lund
 • 20160576
 • 200 000
 • Singbrant Söderberg, Sofie
  Molecular Medicine and Gene Therapy
 • 20160746
 • 200 000
 • Smith, Gustav
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avdelningen för Kardiologi
 • 20160806
 • 200 000
 • Sonestedt, Emily
  Lunds Universitet
 • 20161113
 • 200 000
 • Spégel, Peter
  Kemiska Instutitionen, CAS
 • 20160611
 • 200 000
 • Stenberg, Johan
  Institutionen för växtskyddsbiologi
 • 20161057
 • 400 000
 • Stenkula, Karin
  EMV
 • 20160926
 • 200 000
 • Stensmyr, Marcus Carl
  Biologi
 • 20160659
 • 300 000
 • Su, Yu-Ching
  Dep. of Translational Medicine, Malmö
 • 20160620
 • 100 000
 • Swanberg, Maria
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20160989
 • 200 000
 • Svensson, Lena
  EMV
 • 20160848
 • 200 000
 • Svensson-Frej, Marcus
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20160860
 • 200 000
 • Sørensen, Ole
  IKVL, infektionsmedicin
 • 20160540
 • 200 000
 • Thelander, Åsa
  Strategisk kommunikation
 • 20160918
 • 124 000
 • Toft, Joachim
  Institutionen för matematik och matematikdidaktik
 • 20160817
 • 100 000
 • Torkelson, Eva
  Institutionen för psykologi
 • 20160558
 • 15 000
 • Trulsson, Martin
  Teoretisk Kemi, Kemiska institutionen
 • 20160568
 • 1 200 000
 • Tubbs, Emily
  Lund University Diabetes Center (CRC Malmö)
 • 20161138
 • 300 000
 • Tufvesson, Ellen
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lund/ Lungmedicin och Allergologi
 • 20160954
 • 500 000
 • Turova, Tatyana
  Matematikcentrum
 • 20161094
 • 300 000
 • Uller, Tobias
  Biologiska Institutionen
 • 20160911
 • 500 000
 • Uvdal, Per
  Kemisk fysik, Kemicentrum
 • 20161005
 • 200 000
 • Waldenström, Jonas
  Institutionen för Biologi och Miljö
 • 20160971
 • 500 000
 • Wallberg Gustafsson, Anna
  Språk- och litteraturcentrum
 • 20160629
 • 150 000
 • Wennström, Malin
  Kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20160507
 • 200 000
 • Wierup, Nils
  Inst för Kliniska Vetenskaper i Malmö
 • 20160999
 • 300 000
 • Witzell, Johanna
  Sydsvensk skogsvetenskap
 • 20161121
 • 300 000
 • Voss, Ulrikke
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20160754
 • 100 000
 • Wuttge, Dirk
  Intitutionen för kliniska vetenskaper-Lund, sektionen för reumatologi
 • 20160537
 • 200 000
 • Yartsev, Arkady
  Kemisk fysik, Kemiska institutionen
 • 20160772
 • 300 000
 • Ye, Lei
  Kemiska institutionen
 • 20160517
 • 250 000
 • Yengoh, Genesis Tambang
  Lund University Centre for Sustainability Studies - LUCSUS
 • 20160689
 • 250 000
 • Yuan, Joan
  Laboratoriemedicin
 • 20160704
 • 200 000
 • Zachrison, Mozhgan
  Arbetsvetenskap, ekonomi och Miljöpsykologi
 • 20160675
 • 100 000
 • Zackrisson, Sophia
  Institutionen för translationell medicin
 • 20161012
 • 200 000
 • Zackrisson Oskolkova, Malin
  Avdelningen for fysikalisk kemi
 • 20160858
 • 200 000
 • Zhang, Baozhong
  kemiska institutionen
 • 20160774
 • 1 200 000
 • Zhang, Enming
  Lund University Diabetes Centre
 • 20160687
 • 200 000
 • Zigmantas, Donatas
  Kemicentrum
 • 20160792
 • 300 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Kliniska Vetenskaper Lund
 • 20161002
 • 200 000

All applications must be received latest February 2 at 4:00 PM

Apply now 

Application starts on December 15 at 9:00 AM

Apply now 

The 2017 deadline for applications has passed