Below, the recipients of grants are listed in alphabetical order. The list shows the allocation of grants. During June, all applicants will receive a letter confirming the final approval or otherwise of their applications.

The list below is subject to correction.

Research grants awarded spring 2019

 • Applicant, Department / equivalent
 • Grant no.
 • Grant (SEK)
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
  Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • 20190797
 • 400 000
 • Lund University Bioimaging Center
  Lund University Bioimaging Center
 • 20190849
 • 450 000
 • Socialhögskolan
  Socialhögskolan
 • 20191020
 • 15 000
 • Sociologiska institutionen
  Sociologiska institutionen
 • 20190547
 • 100 000
 • Ahlenius, Henrik
  Clinical Sciences
 • 20190679
 • 500 000
 • Ahlqvist, Emma
  Kliniska vetenskaper Malmö
 • 20190912
 • 300 000
 • Aits, Sonja
  Experimental Medical Science
 • 20190970
 • 300 000
 • Albinsson, Sebastian
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20190900
 • 300 000
 • Allamand, Valerie
  BMC C12
 • 20190574
 • 300 000
 • Andersson, Cecilia
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20190620
 • 300 000
 • Andersson, Martin N
  Biologiska Institutionen
 • 20190556
 • 300 000
 • Andersson, My
  Kliniska vetenskaper
 • 20191012
 • 250 000
 • Ansar, Ann Susann Saema
  Department of Clinical Science Lund
 • 20190857
 • 400 000
 • Aspberg, Anders
  IKVL - Reumatologi och Molekylär Skelettbiologi
 • 20190967
 • 200 000
 • Bacos, Karl
  Kliniska vetenskaper
 • 20190551
 • 275 000
 • Bekassy, Zivile
  Avd för Pediatrik
 • 20190733
 • 550 000
 • Bengtsson, Eva
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20190830
 • 300 000
 • Bevelander, Pieter
  Global Political Studies
 • 20190791
 • 100 000
 • Bexell, Daniel
  Laboratoriemedicin
 • 20190518
 • 499 730
 • Björklund, Fredrik
  Institutionen för psykologi
 • 20190807
 • 498 000
 • Blackburn, Elizabeth
  Physics, Synchrotron Radiation Research
 • 20190930
 • 1 200 000
 • Bourgine, Paul
  Clinical Sciences Lund
 • 20190975
 • 300 000
 • Bruhn, Jørgen
  Institutionen för film och litteratur
 • 20190626
 • 100 000
 • Brydegaard Sørensen, Mikkel
  Physics
 • 20190924
 • 200 000
 • Brännström, Jonas
  Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, avd. f. logopedi,foniatri och audiologi
 • 20190637
 • 300 000
 • Brännström, Leila
  Juridiska institutionen
 • 20190934
 • 200 000
 • Bunke, Sofia
  Institutionen för psykologi
 • 20190593
 • 450 000
 • Burke, Adam
  Solid State Physics
 • 20190882
 • 400 000
 • Callerfelt, Anna-Karin
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20190999
 • 200 000
 • Carlsson, Marcus
  Matematikcentrum
 • 20190847
 • 200 000
 • Carlsson, Per
  Biologiska Institutionen, Akvatisk Ekologi
 • 20190896
 • 200 000
 • Cederlöf, Gunnel
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20190647
 • 950 000
 • Cinthio, Magnus
  Institutionen för Biomedicinsk Teknik
 • 20190838
 • 250 000
 • Davidsson, Eva
  Natur, matematik och samhälle
 • 20190993
 • 1 000 000
 • Dell'Unto, Nicoló
  Archaeology and Ancient History
 • 20190863
 • 950 000
 • Drake, Isabel
  Kliniska Vetenskaper i Malmö
 • 20190510
 • 125 000
 • Duarte, Joao
  Institutionen för expreimentell medicinsk vetenskap
 • 20190007
 • 300 000
 • Edsfeldt, Andreas
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet
 • 20190864
 • 300 000
 • Edvardsson, Johannes
  Geologiska institutionen
 • 20190717
 • 1 200 000
 • Ellervik, Ulf
  CAS/Kemiska Institutionen
 • 20190606
 • 400 000
 • Elowsson Rendin, Linda
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20190646
 • 400 000
 • Enflo, Kerstin
  Ekonomisk Historia
 • 20190531
 • 75 000
 • Enjin, Anders
  Biologiska institutionen
 • 20190913
 • 1 200 000
 • Esguerra, Jonathan
  Dept of Clinical Sciences-Malmö
 • 20190939
 • 200 000
 • Fedorowski, Artur
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20190006
 • 300 000
 • Fernandez, Céline
  Clinical Sciences, Malmö
 • 20190546
 • 250 000
 • Fex, Malin
  Kliniska vetenskaper Malmö
 • 20190947
 • 200 000
 • Filipsson, Helena
  Geologiska institutionen
 • 20190635
 • 300 000
 • Flygare, Johan
  ILM
 • 20190713
 • 300 000
 • Flärdh, Klas
  Biologiska institutionen
 • 20190983
 • 200 000
 • Foley, Brendan
  Institutionen för arkeologi och antikens historia
 • 20190008
 • 3 000 000
 • Friberg, Johan
  Fysik
 • 20190690
 • 400 000
 • Gawlik, Kinga
  Experimental Medical Science
 • 20190889
 • 400 000
 • Gullberg, Marianne
  Humanistlaboratoriet
 • 20190603
 • 150 000
 • Gustafsson, Kristina
  Institutionen för socialt arbete
 • 20190621
 • 950 000
 • Hagström, Anna
  Laboratoriemedicin
 • 20190524
 • 1 422 370
 • Hamilton, Alexander
  CRC
 • 20190823
 • 500 000
 • Hammar, Isak
  Kansli HT
 • 20190618
 • 100 000
 • Hamrefors, Viktor
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20190756
 • 200 000
 • Hansén Nord, Karolin
  Inst. för laboratoriemedicin
 • 20190610
 • 200 000
 • Hansson, Jenny
  Laboratory Medicine
 • 20190827
 • 300 000
 • Hansson, Maria Caroline
  Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)
 • 20190926
 • 150 000
 • Hansson, Ola
  Kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20190629
 • 300 000
 • Hedwall, Per-Ola
  Southern Swedish Forest Research Centre
 • 20190675
 • 400 000
 • Hegemann, Arne
  Department of Biology
 • 20190723
 • 400 000
 • Heuer, Andreas
  Experimental Medical Sciences
 • 20190811
 • 300 000
 • Holmfeldt, Karin
  Biologi och Miljövetenskap
 • 20190696
 • 450 000
 • Hosseinpourpia, Reza
  Forestry and Wood Technology
 • 20190700
 • 300 000
 • Höglund, Johan
  Institutionen för språk
 • 20190902
 • 950 000
 • Idini, Andrea
  Division of Mathematical Physics, Department of Physics, LTH
 • 20190607
 • 1 200 000
 • Isaksson, Hanna
  Biomedicinsk teknik
 • 20190615
 • 400 000
 • Jackson, Andrew
  Division of Physical Chemistry
 • 20190750
 • 200 000
 • Jalalvand, Farshid
  Translationell medicin
 • 20190536
 • 250 000
 • Jannasch, Patric
  Kemiska institutionen
 • 20190530
 • 300 000
 • Jemaà, Mohamed
  Department of Laboratory Medicine / TCR
 • 20190584
 • 400 000
 • Ji, Jianguang
  Department of Clinical Science, Malmö
 • 20190502
 • 300 000
 • Johanson, Urban
  Kemiska institutionen, avd. för biokemi och strukturbiologi
 • 20190841
 • 200 000
 • Johansson, Mikael
  Institutionen för psykologi
 • 20190997
 • 100 000
 • Jönsson, Lars-Eric
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20190529
 • 650 000
 • Kahn, Robin
  IKVL, Avd för Pediatrik
 • 20190585
 • 300 000
 • Kalamajski, Sebastian
  Clinical Sciences, Malmö
 • 20190608
 • 480 000
 • Kazi, Julhash Uddin
  Department of Laboratory Medicine
 • 20190668
 • 300 000
 • King, Ben
  Translational Medicine
 • 20190893
 • 300 000
 • Klementieva, Oxana
  Department of Experimental Medical Science
 • 20190755
 • 400 000
 • Kljun, Natascha
  Centre for Environmental and Climate Research
 • 20190763
 • 1 200 000
 • Krintel, Christian
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20190676
 • 400 000
 • Kristensen, Thomas Bjerring
  Physics Department
 • 20190964
 • 500 000
 • Lagerstedt, Jens
  EMV
 • 20190575
 • 200 000
 • Larsson, Mattias
  Växtskyddsbiologi
 • 20191002
 • 300 000
 • Lin, Leteng
  Institutionen för byggd miljö och energiteknik
 • 20190538
 • 200 000
 • Linder, Adam
  IKVL, avd för Infektionsmedicin
 • 20190729
 • 400 000
 • Logan, Derek
  Kemiska Institutionen, Avdelningen för Biokemi & Strukturbiologi
 • 20190803
 • 300 000
 • Lorentzen, Jenny
  Department of Political Science
 • 20190569
 • 40 000
 • Loxbo, Karl
  Institutionen för statsvetenskap
 • 20190563
 • 400 000
 • Lundberg, Kristina
  Immunteknologi
 • 20190927
 • 300 000
 • Lundin, Johan
  Samhälle, Kultur & Identitet
 • 20190611
 • 950 000
 • Madsen, Chris
  Department of Laboratory Medicine
 • 20190798
 • 300 000
 • Mattsson, Pauline
  Business Administration
 • 20190876
 • 1 100 000
 • Maurits, Alexander
  Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)
 • 20190507
 • 100 000
 • Mendoza, Alfredo
  Teknisk geologi
 • 20190869
 • 400 000
 • Metcalfe, Daniel
  Department of Physical Geography & Ecosystem Science
 • 20190651
 • 450 000
 • Mewes, Jan
  Sociologiska institutionen
 • 20190862
 • 1 200 000
 • Miharada, Kenichi
  Div. Molecular Medicine and Gene Therapy
 • 20191007
 • 250 000
 • Mohlin, Camilla
  Kemi och Biomedicin
 • 20190871
 • 200 000
 • Mohlin, Sofie
  Kliniska vetenskaper Lund (IKVL)
 • 20190602
 • 577 000
 • Muheim, Rachel
  Biologiska institutionen
 • 20190839
 • 400 000
 • Mulinari, Paula
  Socialt Arbete
 • 20191031
 • 100 000
 • Muscheler, Raimund
  Geologiska institutionen
 • 20190009
 • 4 000 000
 • Möller, Charlotte
  Geologiska institutionen
 • 20190920
 • 100 000
 • Nicholls, Ian
  Fakultetet för hälso-och livsvetenskaper
 • 20190010
 • 4 000 000
 • Nilsson, Carol
  Experimental Medical Science
 • 20190684
 • 400 000
 • Nilsson, Lars
  Food Technology, Engineering and Nutrition
 • 20190836
 • 300 000
 • Nilsson, Maria
  Arkeologi och antikens historia
 • 20190780
 • 300 000
 • Nilsson, Per
  Department of Chemistry and Biomedicine
 • 20190890
 • 200 000
 • Nilsson, Therese
  Nationalekonomi
 • 20190685
 • 1 000 000
 • Nittby Redebrandt, Henrietta
  IKVL
 • 20190721
 • 493 000
 • Nordenfelt, Pontus
  IKVL
 • 20190774
 • 450 000
 • Ohlsson, Lars
  Elektro och informationsteknik
 • 20190968
 • 300 000
 • Omling, Pär
  Fasta Tillståndets Fysik
 • 20191025
 • 150 000
 • Pereira, Filipe
  Department of Laboratory Medicine, division of molecular medicine and gene therapy BMC A12
 • 20190561
 • 400 000
 • Persson, Anders
  Statsvetenskap
 • 20190616
 • 29 700
 • Persson, Anders
  Biologiska institutionen
 • 20190837
 • 100 000
 • Persson, Jenny
  EMV, Immunologi
 • 20190991
 • 200 000
 • Persson, Kristina E M
  Laboratoriemedicin Lund
 • 20190727
 • 400 000
 • Petrlova, Jitka
  Department of Clinical Sciences- IKVL
 • 20190541
 • 200 000
 • Pietras, Alexander
  Inst för Laboratoriemedicin
 • 20190686
 • 200 000
 • Pircs, Karolina
  Department of Experimental Medical Science
 • 20190801
 • 200 000
 • Pontarp, Mikael
  Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
 • 20190582
 • 400 000
 • Prinz, Christelle
  Department of Physics
 • 20190738
 • 400 000
 • Psouni, Elia
  Inst. för Psykologi
 • 20191024
 • 1 000 000
 • Puthia, Manoj
  Department of Clinical Sciences (IKVL)
 • 20191032
 • 200 000
 • Pöttgen, Ruth
  Physics
 • 20190875
 • 1 200 000
 • Ramos-Moreno, Tania
  Lund Clinical Sciences (IKVL)
 • 20190663
 • 400 000
 • Rayner, Marilyn
  Inst. livsmedelsteknik
 • 20191014
 • 300 000
 • Roybon, Laurent
  Experimental Medical Science
 • 20190521
 • 300 000
 • Runemark, Anna
  Biologiska Institutionen
 • 20190787
 • 500 000
 • Segelmark, Mårten
  Kliniska vetenskaper, Lund
 • 20190960
 • 300 000
 • Sigurdsson, Valgardur
  Molecular Medicine and Gene Therapy, Lund Stem Cell Center
 • 20190894
 • 200 000
 • Simpson, Emma
  Atomfysik
 • 20191009
 • 200 000
 • Skepö, Marie
  Kemiska institutionen/teoretisk kemi
 • 20190515
 • 350 000
 • Sonestedt, Emily
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö
 • 20190946
 • 300 000
 • Staaf, Johan
  Avd Onkologi och Patologi, Institutionen Kliniska Vetenskaper Lund
 • 20190567
 • 300 000
 • Stegmayr, John
  Department of Experimental Medical Sciences
 • 20190708
 • 300 000
 • Stenhammar, Joakim
  Kemiska institutionen
 • 20190559
 • 400 000
 • Stenkula, Karin
  EMV
 • 20190669
 • 300 000
 • Stenmark, Pål
  Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap (EMV)
 • 20190532
 • 400 000
 • Stensmyr, Marcus
  Biologi
 • 20190898
 • 300 000
 • Stocks Charles, Tanja
  Kliniska vetenskaper Lund, Onkologi och patologi
 • 20190609
 • 300 000
 • Strand, Joanna
  kliniska vetenskaper
 • 20190718
 • 477 900
 • Struglics, André
  IKVL
 • 20190683
 • 500 000
 • Suppan, Kathiravan
  Department of Chemistry & Biomedical Sciences
 • 20190925
 • 200 000
 • Svensson, Erik
  Biologiska Institutionen
 • 20190566
 • 200 000
 • Svensson, Lena
  EMV
 • 20190644
 • 300 000
 • Tibblin, Petter
  Institutionen för Biologi och Miljö
 • 20190636
 • 250 000
 • Tjernberg, Mats
  Juridiska
 • 20190932
 • 40 000
 • Tran Lundmark, Karin
  Inst för Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20190649
 • 200 000
 • Trulsson, Martin
  Kemiska Institutionen
 • 20190650
 • 400 000
 • Töger, Johannes
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lund
 • 20190771
 • 600 000
 • Uhl, Franziska Elisabeth
  Experimental Medical Sciences
 • 20190782
 • 400 000
 • Uller, Tobias
  Biologiska Institutionen
 • 20190784
 • 400 000
 • Unelius, Rikard
  Kemi och biomedicin
 • 20190770
 • 200 000
 • Uvdal, Per
  Kemisk fysik, KC
 • 20191011
 • 200 000
 • Van Aken, Olivier
  Department of Biology
 • 20190868
 • 400 000
 • Wennström, Malin
  Kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20190508
 • 300 000
 • Verdozzi, Claudio
  Physics
 • 20190917
 • 300 000
 • Westerström, Rasmus
  Fysiska institutionen
 • 20190788
 • 1 200 000
 • Vogel, Bahtijar
  Department of Computer Science and Media Technology
 • 20190854
 • 200 000
 • Volkov, Stanislav
  Mathematics
 • 20190667
 • 300 000
 • Vähäkangas, Mika Samuel
  Centrum för teologi och religionsvetenskap
 • 20190670
 • 950 000
 • Zeller Walther, kathrin
  Inst. för Immunteknologi
 • 20190834
 • 300 000
 • Zhang, Enming
  Department of Clinical Science Malmö
 • 20190514
 • 1 200 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Kliniska vetenskaper Lund, IKVL
 • 20190918
 • 200 000

All applications must be received latest February 6 at 4:00 PM

Apply now 

Application starts on December 16 at 9:00 AM

Apply now 

The 2020 deadline for applications has passed

Latest News

18 January, 2019

The Crafoord Prize 2019

The Crafoord Prize in Biosciences 2019 to Sallie W. Chisholm

More information