Below, the recipients of grants are listed in alphabetical order. The list shows the allocation of grants. During June, all applicants will receive a letter confirming the final approval or otherwise of their applications.

The list below is subject to correction.

Research grants awarded spring 2018

 • Applicant, Department / equivalent
 • Grant no.
 • Grant (SEK)
 • Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
  Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
 • 20180620
 • 170 000
 • Ahlqvist, Emma
  Kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20180778
 • 300 000
 • Ahmad Kiadaliri, Aliasghar
  Clinical Sciences Lund, Orthopaedics
 • 20180806
 • 321 300
 • Albinsson, Sebastian
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180801
 • 200 000
 • Ali, Sharafat
  Department of Built Environment and Energy Technology
 • 20180875
 • 300 000
 • Al-Majdoub, Mahmoud
  Clinical Science in Malmö
 • 20180514
 • 300 000
 • Alvarado Kristensson, Maria
  Translationel medicine
 • 20180670
 • 200 000
 • Ambjörnsson, Tobias
  Astronomy and Theoretical Physics
 • 20180675
 • 300 000
 • Anderson, Peter
  Institutionen för Växtskyddsvetenskap.
 • 20180732
 • 300 000
 • Andersson, Cecilia
  Experimentell Medicinsk Forskning
 • 20180708
 • 300 000
 • Andersson Hagström, Anna
  Laboratoriemedicin, Avdelningen för Klinisk Genetik
 • 20180565
 • 500 000
 • Apel, Jan
  Arkeologi och antik Historia
 • 20180631
 • 500 000
 • Aspberg, Anders
  IKVL - Reumatologi och Molekylär Skelettbiologi
 • 20180808
 • 100 000
 • Augustsson, Anna
  Institutionen för Biologi och Miljö
 • 20180574
 • 200 000
 • Augustsson, Per
  Biomedicinsk teknik
 • 20180837
 • 300 000
 • Björklund, Fredrik
  Institutionen för psykologi
 • 20180672
 • 400 000
 • Björklund, Sebastian
  Biomedicinsk Vetenskap
 • 20180740
 • 500 000
 • Björklund, Tomas
  Molekylär Neuromodulering, Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180898
 • 200 000
 • Borgström Bolmsjö, Beata
  Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för allmänmedicin
 • 20180509
 • 60 000
 • Bosch Campos, Ana
  Clinical Sciences, Division of Oncology and Pathology
 • 20181040
 • 200 000
 • Brännström, Jonas
  Inst. f. kliniska vetenskaper i Lund
 • 20180513
 • 300 000
 • Ceder, Yvonne
  Laboratorie Medicin
 • 20180607
 • 400 000
 • Claesson, Christian
  Språk- och litteraturcentrum
 • 20180813
 • 60 000
 • Cohn, Marita
  Biologiska institutionen
 • 20180923
 • 200 000
 • Dackehag, Margareta
  Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Medicinska fakulteten.
 • 20180984
 • 420 000
 • Daukantaite, Daiva
  Institutionen för psykologi
 • 20180643
 • 1 300 000
 • De Marchi, Tommaso
  Oncology and Pathology
 • 20180517
 • 400 000
 • Deierborg, Tomas
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180726
 • 300 000
 • Dicko, Cedric
  Chemistry dept., Division for Pure and Applied Biochemistry
 • 20180927
 • 200 000
 • Dopson, Mark
  Biology & Environmental Sciences
 • 20180599
 • 200 000
 • Ekdahl Clementson, Christine
  Klinisk vetenskaper Lund
 • 20181022
 • 200 000
 • Ekström, Magnus
  Lungmedicin och Allergologi, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet
 • 20180563
 • 900 000
 • Elding Larsson, Helena
  IKVM- Insitutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö
 • 20180638
 • 400 000
 • Elmér, Eskil
  Kliniska vetenskaper, Lund, Avd. Klinisk neurofysiologi
 • 20180997
 • 386 750
 • Emanuelsson , Cecilia
  Department of Biochemistry and Structural Biology
 • 20180770
 • 200 000
 • Englezou, Pavlos
  Molecular Hematology, BMC B12
 • 20180773
 • 300 000
 • Enjin, Anders
  Biologiska institutionen
 • 20180924
 • 500 000
 • Erlandsson, Magnus
  Institution for school development and leadership
 • 20180742
 • 1 000 000
 • Esbjörnsson, Joakim
  Laboratoriemedicin Lund
 • 20180857
 • 300 000
 • Fedorowski, Artur
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper. Malmö
 • 20180612
 • 300 000
 • Fernandez, Celine
  Clinical Sciences, Malmö
 • 20180702
 • 200 000
 • Flygare, Johan
  Molekylärmedicin & Genterapi, Laboratoriemedicin
 • 20180771
 • 200 000
 • Forssbaeck, Jens
  Nationalekonomiska institutionen
 • 20180887
 • 450 000
 • Fransson, Per-Anders
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
 • 20180640
 • 394 900
 • Fredriksson, Maria
  Bygg- och Miljöteknologi
 • 20180564
 • 1 200 000
 • Friberg, Magne
  Biologiska institutionen
 • 20180561
 • 1 200 000
 • Gawlik, Kinga
  Experimental Medical Science
 • 20180712
 • 300 000
 • Gentile, Luigi
  Department of Biology
 • 20180566
 • 200 000
 • Gisselbrecht, Mathieu
  Department of Physics
 • 20180946
 • 200 000
 • Gourdon, Pontus
  Experimentell Medicinsk Vetenskap, Medicinska fakulteten
 • 20180652
 • 200 000
 • Grenville-Briggs Didymus, Laura
  Department of Plant Protection Biology
 • 20180953
 • 394 500
 • Gustafsson, Anders
  Fysik
 • 20180558
 • 200 000
 • Hagevi, Magnus
  Institutionen för statsvetenskap
 • 20180571
 • 175 000
 • Hallberg, Håkan
  Avdelningen för Hållfasthetslära
 • 20180532
 • 200 000
 • Hammarlund, Emma
  Translational Cancer Research
 • 20180676
 • 1 200 000
 • Hansén Nord, Karolin
  Institutionen för laboratoriemedicin
 • 20180781
 • 300 000
 • Hansson, Ola
  Kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20180909
 • 300 000
 • Happonen, Lotta
  Institutionen för kliniska vetenskaper Lund
 • 20180697
 • 200 000
 • Hefni, Mohammed
  Department of Chemistry and Biomedical Sciences
 • 20180874
 • 200 000
 • Heimdal Nilsson, Elna
  Fysiska Institutionen
 • 20180703
 • 400 000
 • Henriques, Sofia
  Economic History
 • 20180766
 • 370 000
 • Heuer, Andreas
  Experimental Medical Sciences
 • 20180899
 • 100 000
 • Hill, Sharon
  Plant protection biology
 • 20181048
 • 305 000
 • Hornborg, Anne-Christine
  Centrum för Teologi och Religionsvetenskap
 • 20180556
 • 1 000 000
 • Hägerdal, Hans
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20180618
 • 75 000
 • Höglund, Johan
  Institutionen för språk
 • 20180752
 • 1 000 000
 • Inghammar, Malin
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avdelningen för Infektionsmedicin
 • 20181002
 • 200 000
 • Jakobsson, Andreas
  Matematikcentrum, matematisk statistik
 • 20180641
 • 200 000
 • Ji, Jianguang
  Clinical Research Centre, Malmö
 • 20180762
 • 200 000
 • Jobér, Anna
  Natur, miljö och samhälle
 • 20180739
 • 300 000
 • Johansson, Andreas
  Swedish South Asian Studies-SASNET
 • 20180606
 • 75 000
 • Johansson, Birger
  Filosofiska Institutionen
 • 20180785
 • 450 000
 • Johansson, Per Jacob Sixten
  Biologiska institutionen
 • 20180922
 • 200 000
 • Johansson, Petter
  Filosofiska Institutionen, avdelninge för kognitionsforskning
 • 20180845
 • 550 000
 • Juvonen, Päivi
  Svenska språket
 • 20180749
 • 100 000
 • Järås, Marcus
  Laboratoriemedicin
 • 20180782
 • 400 000
 • Kahn, Robin
  Avd för Pediatrik, IKVL
 • 20180907
 • 300 000
 • Karki, Khadga J.
  Kemicentrum
 • 20180976
 • 300 000
 • Kazi, Julhash Uddin
  Department of Laboratory Medicine
 • 20180567
 • 300 000
 • Ketzer, Marcelo
  Biology and Environmental Science
 • 20180754
 • 250 000
 • King, Benjamin
  Translational Medicine
 • 20180928
 • 250 000
 • Klementieva, Oxana
  Department of Experimental Medical Science
 • 20181046
 • 300 000
 • Knaggård, Åsa
  Statsvetenskapliga institutionen
 • 20181021
 • 30 000
 • Knudsen, Jan
  Division of Sync. Rad. Reserach
 • 20180868
 • 1 200 000
 • Krais, Annette
  Occupational and Environmental Medicine
 • 20180542
 • 800 000
 • krintel, christian
  Experimental Medical Science, BMC C13
 • 20180709
 • 200 000
 • Kristensson, Adam
  Fysiska institutionen, Avdelningen för kärnfysik
 • 20180866
 • 400 000
 • Kuktaite, Ramune
  Plant Breeding
 • 20180729
 • 250 000
 • Laboratorie Medicin, Lund
  Laboratorie Medicin, Lund
 • 20180537
 • 500 000
 • Lager, Ida
  Institutionen för växtförädling
 • 20180731
 • 200 000
 • Lagerstedt, Jens
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180587
 • 200 000
 • Lahl, Katharina
  EMV
 • 20180604
 • 1 000 000
 • Lankinen, Åsa
  Växtskyddsbiologi
 • 20180733
 • 250 000
 • Larsson Callerfelt, Anna-Karin
  Exp Medicinsk Forskning
 • 20180855
 • 100 000
 • Lindgren, Anna
  Department of Nephrology
 • 20180536
 • 300 000
 • Lindgren, Paula
  Geologiska institutionen
 • 20180598
 • 500 000
 • Lindström, Erik
  Matematikcentrum
 • 20180798
 • 300 000
 • Logan, Derek
  Avd. för Biokemi & Strukturbiologi, Kemiska Institutionen
 • 20181013
 • 200 000
 • Lood, Rolf
  IKVL Lund
 • 20180538
 • 300 000
 • Lukas, Sven
  Geologiska institutionen
 • 20180667
 • 500 000
 • Lundgaard, Iben
  Experimental Medical Science
 • 20180901
 • 300 000
 • Lundin, Johan
  Samhälle, Kultur och Identitet (SKI)
 • 20180963
 • 1 000 000
 • Magnusson, Martin
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö (IKVM).
 • 20180632
 • 200 000
 • Mathieu, Christopher
  Sociologiska institutionen
 • 20180926
 • 450 000
 • Mulinari, Shai
  Sociology
 • 20180829
 • 450 000
 • Narvselius, Eleonora
  SOL
 • 20181049
 • 270 000
 • Nebel, Daniel
  Instutitionen för Med. Experimentell Vetenskap
 • 20180764
 • 300 000
 • Negreira, Juan
  Construction Sciences (Div. Engineering Acoustics)
 • 20180840
 • 200 000
 • Nielsen, Christel
  Laboratoriemedicin, Lund
 • 20180659
 • 375 000
 • Nilsson, Carol
  Experimental Medical Science
 • 20180600
 • 377 000
 • Nilsson, Maria
  Arkeologi och Antikens historia
 • 20180502
 • 150 000
 • Nordenfelt, Pontus
  IKVL
 • 20180970
 • 300 000
 • Orlov, Dmytro
  Department of Mechanical Engineering
 • 20180701
 • 400 000
 • Oscarsson, Marie
  Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
 • 20180572
 • 400 000
 • Papareddy, Praveen
  Department of Clinical Sciences (IKVL)
 • 20180506
 • 200 000
 • Paulsson, Kajsa
  Institutionen för laboratoriemedicin
 • 20180529
 • 300 000
 • Pereira, Filipe
  Laboratory Medicine - Molecular Medicine and Gene Therapy
 • 20180864
 • 300 000
 • Perez, Maria Thereza
  Kliniska Vetenskaper, Lund, Oftalmologi
 • 20181015
 • 200 000
 • Petersson, Bo
  Globala Politiska Studier
 • 20181029
 • 40 000
 • Petrlova, Jitka
  IKVL- Dermatology
 • 20180589
 • 300 000
 • Phillips, Vaughan
  Physical Geography and Ecosystem Science (INES)
 • 20180783
 • 500 000
 • Pietras, Alexander
  Inst för Laboratoriemedicin i Lund
 • 20180663
 • 200 000
 • Pullerits, Tönu
  Chemistry; Chemical Physics
 • 20180562
 • 300 000
 • Rasmussen, Anders
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180704
 • 800 000
 • Rippe, Catarina
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180803
 • 300 000
 • Roldin, Pontus
  Fysiska institutionen, avdelningen för kärnfysik
 • 20180657
 • 300 000
 • Rota, Jadranka
  Department of Biology
 • 20180794
 • 600 000
 • Roybon, Laurent
  Experimental Medical Science
 • 20180718
 • 400 000
 • Runemark, Anna
  Biologiska Institutionen
 • 20180613
 • 200 000
 • Ryde, Nils
  Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
 • 20180510
 • 300 000
 • Sarmiento Pico, Luis Gerardo
  Department of Physics
 • 20180630
 • 1 200 000
 • SATAPATHY, SHAKTI RANJAN
  Translational Medicine
 • 20180775
 • 300 000
 • Schillén, Karin
  Avdelningen för Fysikalisk kemi, Kemiska institutionen
 • 20180549
 • 120 000
 • Seaquist, Jonathan
  Department of Physical Geography & Ecosystem Science
 • 20180846
 • 400 000
 • Singbrant Söderberg, Sofie
  Laboratoriemedicin Lund
 • 20180646
 • 200 000
 • Skepö, Marie
  Kemiska institutionen, Teoretisk Kemi
 • 20180774
 • 300 000
 • Skovgaard, Jakob
  Political Science
 • 20180992
 • 250 000
 • Staaf, Johan
  Institutionen för kliniska vetenskaper Lund
 • 20180543
 • 200 000
 • Stenkula, Karin
  Experiemental Medical Sciences
 • 20180553
 • 300 000
 • Stocks Charles, Tanja
  Kliniska vetenskaper Malmö
 • 20180660
 • 300 000
 • Su, Yu-Ching
  Dep. of Translational Medicine
 • 20180656
 • 100 000
 • Sundberg, Daniel
  Institutionen för pedagogik och lärande
 • 20180617
 • 350 000
 • Svensson, Jonas
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20180624
 • 500 000
 • Tarle Borgström, Magnus
  Fysiska Institutionen
 • 20180919
 • 300 000
 • Thelander, Åsa
  Strategisk kommunikation
 • 20181026
 • 120 000
 • Tingstedt, Bobby
  Institutionen för kliniska Vetenskaper Lund
 • 20180580
 • 260 000
 • Tmpka, Simon
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20180851
 • 200 000
 • Tona, Olgerta
  School of Economics and Management/Informatics
 • 20180824
 • 250 000
 • Tran Lundmark, Karin
  Inst för Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20180716
 • 200 000
 • Tudisco, Erika
  Division of Geotechnical Engineering
 • 20180974
 • 300 000
 • Törnroth-Horsefield, Susanna
  Avdelningen för biokemi och strukturbiologi
 • 20180916
 • 430 000
 • Walker, William
  Växtskyddsbiologi
 • 20180954
 • 300 000
 • Wallin, Mathias
  Avd. för Hållfasthetslära
 • 20180527
 • 200 000
 • Wasselius, Johan
  Kliniska vetenskaper
 • 20180610
 • 1 000 000
 • Wendt, Ola
  Kemiska institutionen, CAS
 • 20180661
 • 200 000
 • Wennström, Malin
  Kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20180776
 • 200 000
 • Veryazov, Valera
  Theoretical Chemistry
 • 20180593
 • 200 000
 • Wessels, Josepha
  Center for Middle Eastern Studies
 • 20180994
 • 70 000
 • Wester, Misse
  Division of risk managament and societal safety
 • 20181025
 • 450 000
 • Wittrup, Anders
  IKVL, Section for Oncology and Pathology
 • 20181038
 • 300 000
 • Voss, Ulrikke
  Experimental Medical Sciences
 • 20181034
 • 100 000
 • Wu, Zan
  Energy Sciences
 • 20180839
 • 200 000
 • Zetterberg, Johan
  Fysiska institutionen
 • 20180654
 • 200 000
 • Zhang, Baozhong
  Department of Chemistry
 • 20180939
 • 200 000
 • Zhang, Enming
  Department of Clinical Science Malmö
 • 20180850
 • 400 000
 • Zigmantas, Donatas
  Kemiska institutionen
 • 20180949
 • 200 000
 • Zlatev, Jordan
  Centrum för språk- och litteraturvetenskap
 • 20180690
 • 1 000 000
 • Zöttl, Markus
  Department of Biology and Environmental Science
 • 20180744
 • 1 200 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Kliniska vetenskaper Lund (IKVL)
 • 20180892
 • 100 000

All applications must be received latest February 7 at 4:00 PM

Apply now 

Application starts on December 17 at 9:00 AM

Apply now 

The 2019 deadline for applications has passed

Latest News

18 January, 2019

The Crafoord Prize 2019

The Crafoord Prize in Biosciences 2019 to Sallie W. Chisholm

More information