Below, the recipients of grants are listed in alphabetical order. The list shows the allocation of grants. During June, all applicants will receive a letter confirming the final approval or otherwise of their applications.

The list below is subject to correction.

Research grants awarded spring 2019

 • Applicant, Department / equivalent
 • Grant no.
 • Grant (SEK)
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
  Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • 20190797
 • 400 000
 • Lund University Bioimaging Center
  Lund University Bioimaging Center
 • 20190849
 • 450 000
 • Socialhögskolan
  Socialhögskolan
 • 20191020
 • 15 000
 • Sociologiska institutionen
  Sociologiska institutionen
 • 20190547
 • 100 000
 • Ahlenius, Henrik
  Clinical Sciences
 • 20190679
 • 500 000
 • Ahlqvist, Emma
  Kliniska vetenskaper Malmö
 • 20190912
 • 300 000
 • Aits, Sonja
  Experimental Medical Science
 • 20190970
 • 300 000
 • Albinsson, Sebastian
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20190900
 • 300 000
 • Allamand, Valerie
  BMC C12
 • 20190574
 • 300 000
 • Andersson, Cecilia
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20190620
 • 300 000
 • Andersson, Martin N
  Biologiska Institutionen
 • 20190556
 • 300 000
 • Andersson, My
  Kliniska vetenskaper
 • 20191012
 • 250 000
 • Ansar, Ann Susann Saema
  Department of Clinical Science Lund
 • 20190857
 • 400 000
 • Aspberg, Anders
  IKVL - Reumatologi och Molekylär Skelettbiologi
 • 20190967
 • 200 000
 • Bacos, Karl
  Kliniska vetenskaper
 • 20190551
 • 275 000
 • Bekassy, Zivile
  Avd för Pediatrik
 • 20190733
 • 550 000
 • Bengtsson, Eva
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20190830
 • 300 000
 • Bevelander, Pieter
  Global Political Studies
 • 20190791
 • 100 000
 • Bexell, Daniel
  Laboratoriemedicin
 • 20190518
 • 499 730
 • Björklund, Fredrik
  Institutionen för psykologi
 • 20190807
 • 498 000
 • Blackburn, Elizabeth
  Physics, Synchrotron Radiation Research
 • 20190930
 • 1 200 000
 • Bourgine, Paul
  Clinical Sciences Lund
 • 20190975
 • 300 000
 • Bruhn, Jørgen
  Institutionen för film och litteratur
 • 20190626
 • 100 000
 • Brydegaard Sørensen, Mikkel
  Physics
 • 20190924
 • 200 000
 • Brännström, Jonas
  Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, avd. f. logopedi,foniatri och audiologi
 • 20190637
 • 300 000
 • Brännström, Leila
  Juridiska institutionen
 • 20190934
 • 200 000
 • Bunke, Sofia
  Institutionen för psykologi
 • 20190593
 • 450 000
 • Burke, Adam
  Solid State Physics
 • 20190882
 • 400 000
 • Callerfelt, Anna-Karin
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20190999
 • 200 000
 • Carlsson, Marcus
  Matematikcentrum
 • 20190847
 • 200 000
 • Carlsson, Per
  Biologiska Institutionen, Akvatisk Ekologi
 • 20190896
 • 200 000
 • Cederlöf, Gunnel
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20190647
 • 950 000
 • Cinthio, Magnus
  Institutionen för Biomedicinsk Teknik
 • 20190838
 • 250 000
 • Davidsson, Eva
  Natur, matematik och samhälle
 • 20190993
 • 1 000 000
 • Dell'Unto, Nicoló
  Archaeology and Ancient History
 • 20190863
 • 950 000
 • Drake, Isabel
  Kliniska Vetenskaper i Malmö
 • 20190510
 • 125 000
 • Duarte, Joao
  Institutionen för expreimentell medicinsk vetenskap
 • 20190007
 • 300 000
 • Edsfeldt, Andreas
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet
 • 20190864
 • 300 000
 • Edvardsson, Johannes
  Geologiska institutionen
 • 20190717
 • 1 200 000
 • Ellervik, Ulf
  CAS/Kemiska Institutionen
 • 20190606
 • 400 000
 • Elowsson Rendin, Linda
  Experimentell medicinsk vetenskap
 • 20190646
 • 400 000
 • Enflo, Kerstin
  Ekonomisk Historia
 • 20190531
 • 75 000
 • Enjin, Anders
  Biologiska institutionen
 • 20190913
 • 1 200 000
 • Esguerra, Jonathan
  Dept of Clinical Sciences-Malmö
 • 20190939
 • 200 000
 • Fedorowski, Artur
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20190006
 • 300 000
 • Fernandez, Céline
  Clinical Sciences, Malmö
 • 20190546
 • 250 000
 • Fex, Malin
  Kliniska vetenskaper Malmö
 • 20190947
 • 200 000
 • Filipsson, Helena
  Geologiska institutionen
 • 20190635
 • 300 000
 • Flygare, Johan
  ILM
 • 20190713
 • 300 000
 • Flärdh, Klas
  Biologiska institutionen
 • 20190983
 • 200 000
 • Foley, Brendan
  Institutionen för arkeologi och antikens historia
 • 20190008
 • 3 000 000
 • Friberg, Johan
  Fysik
 • 20190690
 • 400 000
 • Gawlik, Kinga
  Experimental Medical Science
 • 20190889
 • 400 000
 • Gullberg, Marianne
  Humanistlaboratoriet
 • 20190603
 • 150 000
 • Gustafsson, Kristina
  Institutionen för socialt arbete
 • 20190621
 • 950 000
 • Hagström, Anna
  Laboratoriemedicin
 • 20190524
 • 1 422 370
 • Hamilton, Alexander
  CRC
 • 20190823
 • 500 000
 • Hammar, Isak
  Kansli HT
 • 20190618
 • 100 000
 • Hamrefors, Viktor
  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20190756
 • 200 000
 • Hansén Nord, Karolin
  Inst. för laboratoriemedicin
 • 20190610
 • 200 000
 • Hansson, Jenny
  Laboratory Medicine
 • 20190827
 • 300 000
 • Hansson, Maria Caroline
  Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)
 • 20190926
 • 150 000
 • Hansson, Ola
  Kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20190629
 • 300 000
 • Hedwall, Per-Ola
  Southern Swedish Forest Research Centre
 • 20190675
 • 400 000
 • Hegemann, Arne
  Department of Biology
 • 20190723
 • 400 000
 • Heuer, Andreas
  Experimental Medical Sciences
 • 20190811
 • 300 000
 • Holmfeldt, Karin
  Biologi och Miljövetenskap
 • 20190696
 • 450 000
 • Hosseinpourpia, Reza
  Forestry and Wood Technology
 • 20190700
 • 300 000
 • Höglund, Johan
  Institutionen för språk
 • 20190902
 • 950 000
 • Idini, Andrea
  Division of Mathematical Physics, Department of Physics, LTH
 • 20190607
 • 1 200 000
 • Isaksson, Hanna
  Biomedicinsk teknik
 • 20190615
 • 400 000
 • Jackson, Andrew
  Division of Physical Chemistry
 • 20190750
 • 200 000
 • Jalalvand, Farshid
  Translationell medicin
 • 20190536
 • 250 000
 • Jannasch, Patric
  Kemiska institutionen
 • 20190530
 • 300 000
 • Jemaà, Mohamed
  Department of Laboratory Medicine / TCR
 • 20190584
 • 400 000
 • Ji, Jianguang
  Department of Clinical Science, Malmö
 • 20190502
 • 300 000
 • Johanson, Urban
  Kemiska institutionen, avd. för biokemi och strukturbiologi
 • 20190841
 • 200 000
 • Johansson, Mikael
  Institutionen för psykologi
 • 20190997
 • 100 000
 • Jönsson, Lars-Eric
  Institutionen för kulturvetenskaper
 • 20190529
 • 650 000
 • Kahn, Robin
  IKVL, Avd för Pediatrik
 • 20190585
 • 300 000
 • Kalamajski, Sebastian
  Clinical Sciences, Malmö
 • 20190608
 • 480 000
 • Kazi, Julhash Uddin
  Department of Laboratory Medicine
 • 20190668
 • 300 000
 • King, Ben
  Translational Medicine
 • 20190893
 • 300 000
 • Klementieva, Oxana
  Department of Experimental Medical Science
 • 20190755
 • 400 000
 • Kljun, Natascha
  Centre for Environmental and Climate Research
 • 20190763
 • 1 200 000
 • Krintel, Christian
  Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20190676
 • 400 000
 • Kristensen, Thomas Bjerring
  Physics Department
 • 20190964
 • 500 000
 • Lagerstedt, Jens
  EMV
 • 20190575
 • 200 000
 • Larsson, Mattias
  Växtskyddsbiologi
 • 20191002
 • 300 000
 • Lin, Leteng
  Institutionen för byggd miljö och energiteknik
 • 20190538
 • 200 000
 • Linder, Adam
  IKVL, avd för Infektionsmedicin
 • 20190729
 • 400 000
 • Logan, Derek
  Kemiska Institutionen, Avdelningen för Biokemi & Strukturbiologi
 • 20190803
 • 300 000
 • Lorentzen, Jenny
  Department of Political Science
 • 20190569
 • 40 000
 • Loxbo, Karl
  Institutionen för statsvetenskap
 • 20190563
 • 400 000
 • Lundberg, Kristina
  Immunteknologi
 • 20190927
 • 300 000
 • Lundin, Johan
  Samhälle, Kultur & Identitet
 • 20190611
 • 950 000
 • Madsen, Chris
  Department of Laboratory Medicine
 • 20190798
 • 300 000
 • Mattsson, Pauline
  Business Administration
 • 20190876
 • 1 100 000
 • Maurits, Alexander
  Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)
 • 20190507
 • 100 000
 • Mendoza, Alfredo
  Teknisk geologi
 • 20190869
 • 400 000
 • Metcalfe, Daniel
  Department of Physical Geography & Ecosystem Science
 • 20190651
 • 450 000
 • Mewes, Jan
  Sociologiska institutionen
 • 20190862
 • 1 200 000
 • Miharada, Kenichi
  Div. Molecular Medicine and Gene Therapy
 • 20191007
 • 250 000
 • Mohlin, Camilla
  Kemi och Biomedicin
 • 20190871
 • 200 000
 • Mohlin, Sofie
  Kliniska vetenskaper Lund (IKVL)
 • 20190602
 • 577 000
 • Muheim, Rachel
  Biologiska institutionen
 • 20190839
 • 400 000
 • Mulinari, Paula
  Socialt Arbete
 • 20191031
 • 100 000
 • Muscheler, Raimund
  Geologiska institutionen
 • 20190009
 • 4 000 000
 • Möller, Charlotte
  Geologiska institutionen
 • 20190920
 • 100 000
 • Nicholls, Ian
  Fakultetet för hälso-och livsvetenskaper
 • 20190010
 • 4 000 000
 • Nilsson, Carol
  Experimental Medical Science
 • 20190684
 • 400 000
 • Nilsson, Lars
  Food Technology, Engineering and Nutrition
 • 20190836
 • 300 000
 • Nilsson, Maria
  Arkeologi och antikens historia
 • 20190780
 • 300 000
 • Nilsson, Per
  Department of Chemistry and Biomedicine
 • 20190890
 • 200 000
 • Nilsson, Therese
  Nationalekonomi
 • 20190685
 • 1 000 000
 • Nittby Redebrandt, Henrietta
  IKVL
 • 20190721
 • 493 000
 • Nordenfelt, Pontus
  IKVL
 • 20190774
 • 450 000
 • Ohlsson, Lars
  Elektro och informationsteknik
 • 20190968
 • 300 000
 • Omling, Pär
  Fasta Tillståndets Fysik
 • 20191025
 • 150 000
 • Pereira, Filipe
  Department of Laboratory Medicine, division of molecular medicine and gene therapy BMC A12
 • 20190561
 • 400 000
 • Persson, Anders
  Statsvetenskap
 • 20190616
 • 29 700
 • Persson, Anders
  Biologiska institutionen
 • 20190837
 • 100 000
 • Persson, Jenny
  EMV, Immunologi
 • 20190991
 • 200 000
 • Persson, Kristina E M
  Laboratoriemedicin Lund
 • 20190727
 • 400 000
 • Petrlova, Jitka
  Department of Clinical Sciences- IKVL
 • 20190541
 • 200 000
 • Pietras, Alexander
  Inst för Laboratoriemedicin
 • 20190686
 • 200 000
 • Pircs, Karolina
  Department of Experimental Medical Science
 • 20190801
 • 200 000
 • Pontarp, Mikael
  Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
 • 20190582
 • 400 000
 • Prinz, Christelle
  Department of Physics
 • 20190738
 • 400 000
 • Psouni, Elia
  Inst. för Psykologi
 • 20191024
 • 1 000 000
 • Puthia, Manoj
  Department of Clinical Sciences (IKVL)
 • 20191032
 • 200 000
 • Pöttgen, Ruth
  Physics
 • 20190875
 • 1 200 000
 • Ramos-Moreno, Tania
  Lund Clinical Sciences (IKVL)
 • 20190663
 • 400 000
 • Rayner, Marilyn
  Inst. livsmedelsteknik
 • 20191014
 • 300 000
 • Roybon, Laurent
  Experimental Medical Science
 • 20190521
 • 300 000
 • Runemark, Anna
  Biologiska Institutionen
 • 20190787
 • 500 000
 • Segelmark, Mårten
  Kliniska vetenskaper, Lund
 • 20190960
 • 300 000
 • Sigurdsson, Valgardur
  Molecular Medicine and Gene Therapy, Lund Stem Cell Center
 • 20190894
 • 200 000
 • Simpson, Emma
  Atomfysik
 • 20191009
 • 200 000
 • Skepö, Marie
  Kemiska institutionen/teoretisk kemi
 • 20190515
 • 350 000
 • Sonestedt, Emily
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö
 • 20190946
 • 300 000
 • Staaf, Johan
  Avd Onkologi och Patologi, Institutionen Kliniska Vetenskaper Lund
 • 20190567
 • 300 000
 • Stegmayr, John
  Department of Experimental Medical Sciences
 • 20190708
 • 300 000
 • Stenhammar, Joakim
  Kemiska institutionen
 • 20190559
 • 400 000
 • Stenkula, Karin
  EMV
 • 20190669
 • 300 000
 • Stenmark, Pål
  Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap (EMV)
 • 20190532
 • 400 000
 • Stensmyr, Marcus
  Biologi
 • 20190898
 • 300 000
 • Stocks Charles, Tanja
  Kliniska vetenskaper Lund, Onkologi och patologi
 • 20190609
 • 300 000
 • Strand, Joanna
  kliniska vetenskaper
 • 20190718
 • 477 900
 • Struglics, André
  IKVL
 • 20190683
 • 500 000
 • Suppan, Kathiravan
  Department of Chemistry & Biomedical Sciences
 • 20190925
 • 200 000
 • Svensson, Erik
  Biologiska Institutionen
 • 20190566
 • 200 000
 • Svensson, Lena
  EMV
 • 20190644
 • 300 000
 • Tibblin, Petter
  Institutionen för Biologi och Miljö
 • 20190636
 • 250 000
 • Tjernberg, Mats
  Juridiska
 • 20190932
 • 40 000
 • Tran Lundmark, Karin
  Inst för Experimentell Medicinsk Vetenskap
 • 20190649
 • 200 000
 • Trulsson, Martin
  Kemiska Institutionen
 • 20190650
 • 400 000
 • Töger, Johannes
  Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lund
 • 20190771
 • 600 000
 • Uhl, Franziska Elisabeth
  Experimental Medical Sciences
 • 20190782
 • 400 000
 • Uller, Tobias
  Biologiska Institutionen
 • 20190784
 • 400 000
 • Unelius, Rikard
  Kemi och biomedicin
 • 20190770
 • 200 000
 • Uvdal, Per
  Kemisk fysik, KC
 • 20191011
 • 200 000
 • Van Aken, Olivier
  Department of Biology
 • 20190868
 • 400 000
 • Wennström, Malin
  Kliniska vetenskaper, Malmö
 • 20190508
 • 300 000
 • Verdozzi, Claudio
  Physics
 • 20190917
 • 300 000
 • Westerström, Rasmus
  Fysiska institutionen
 • 20190788
 • 1 200 000
 • Vogel, Bahtijar
  Department of Computer Science and Media Technology
 • 20190854
 • 200 000
 • Volkov, Stanislav
  Mathematics
 • 20190667
 • 300 000
 • Vähäkangas, Mika Samuel
  Centrum för teologi och religionsvetenskap
 • 20190670
 • 950 000
 • Zeller Walther, kathrin
  Inst. för Immunteknologi
 • 20190834
 • 300 000
 • Zhang, Enming
  Department of Clinical Science Malmö
 • 20190514
 • 1 200 000
 • Önnerfjord, Patrik
  Kliniska vetenskaper Lund, IKVL
 • 20190918
 • 200 000

All applications must be received latest February 6 at 4:00 PM

Apply now 

Application starts on December 16 at 9:00 AM

Apply now 

The 2020 deadline for applications has passed

Latest News

18 January, 2019

The Crafoord Prize 2019

The Crafoord Prize in Biosciences 2019 to Sallie W. Chisholm

More information

Important dates